Moje fotografie v Google Earth (KML súbor)

KML súbor
Je potrebné mať naištalovaný Google Earth