Vedecko-výskumná činnosť

Meranie č.v. na
Katedre elektroenergetiky
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita v Košiciach

v oblasti merania čiastkových výbojov (najmä akustickou metódou), inteligentných elektroinštalácií a v oblasti ochrany proti prepätiam.

Inžinierske štúdium

ukončené v roku 1997 v odbore "Rádioelektronika" s témou diplomovej práce "Segmentácia obrazu" (s použitím morfologických filtrov).

Práca

Doktorandské štúdium

ukončené v roku 2008 v odbore "Elektroenergetika" s témou dizertačnej práce "LOKALIZÁCIA MIEST DEFEKTNEJ IZOLÁCIE V ELEKTROENERGETICKÝCH ZARIADENIACH POMOCOU AKUSTICKÝCH METÓD".

Publikačná činnosť


Riešené projekty

Krátke filmy

Iné aktivity

Poster BSE