Pedagogická činnosť

na
Katedre elektroenergetiky
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita v Košiciach

Výuka - cvičenia

Výuka - prednášky

Vedenie diplomových prác

Diplomové práce z oblasti merania čiastkových výbojov a inteligentných elektroinštalácií.

Vedúci laboratórií na Katedre elektroenergetiky FEI TU v Košiciach